Talk:Acceptable Use Policy

From PDP/Grid Wiki
Jump to navigationJump to search

Dit is een opzet voor de nieuwe NetAUP ter vervanging van de oude.

Doel is de acceptable use policy beknopter en dus leesbaarder te maken.

Dit is een eerste opzet, die iedereen naar eigen inzicht kan bijwerken. Deze Talk page kan worden gebruikt om de argumenten aan te voeren en te discussieren.

Over monitoring en logging:

Uit Goed werken met netwerken van het college bescherming persoonsgegevens vond ik dit punt:

4.2 Stel heldere regels op met de instemming van de ondernemingsraad

Moeten we de nieuwe AUP inderdaad langs de ondernemingsraad leiden?


--Dennisvd@nikhef.nl 00:22, 17 Nov 2010 (MET)

Ik heb geen idee wat en hoe lang er van e-mail wordt gelogd, de 90 dagen is maar een gok.