Safety

Gas bottles

  • Using gasses in the DR&D labs

More info in Opslag gasflessen:

  • Flessen beveiligen tegen omvallen
  • Er hoort een keuringstermijn op een gasfles te staan
  • Een afsluitsleutel op de afsluiter aanwezig
  • Opslag van gasflessen die niet in gebruik zijn in de geventileerde kast
  • Aan de buitenkant van het lab moet kenbaar zijn welke gasflessen aanwezig zijn (we krijgen daarvoor formulieren)

Laser safety

  • Using lasers in the DR&D labs

Radioactive sources

-- NielsVanBakel - 2013-02-05

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc 130104_procedureSOPgasflessenbeleid.doc manage 337.5 K 2013-02-05 - 09:27 NielsVanBakel Opslag gasflessen
PDFpdf 130528_Rules_Nikhef_versie_1_ENG.pdf manage 21.7 K 2013-07-17 - 09:17 NielsVanBakel Using lasers in the DR&D labs
PDFpdf 130528_Rules_Usage_radioactive_sources__X-ray_devices_version_1.pdf manage 81.0 K 2013-07-17 - 09:19 NielsVanBakel Using radiation sources in the DR&D labs
PDFpdf 130528_Rules_usage_of_gasses_version_1_MV_ENG.pdf manage 43.6 K 2013-07-17 - 09:15 NielsVanBakel Using gasses in the DR&D labs
Topic revision: r2 - 2013-07-17 - NielsVanBakel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback