Fred:

"Een vrij oud ontwerp dat van Henk Tiecke afkomstig is, heb ik een paar jaar geleden geoptimaliseerd voor praktisch gebruik, dus erg geschikt voor demonstraties van cosmic rays.

Waarschijnlijk is er wel enige markt voor. Wel is het verstandig om het ontwerp van de scintilatoren te herzien als je het wil gaan verkopen. De gebruikte scintilatoren, afkomstig van ZEUS, werken een beetje op de rand. Ander nadeel is dat hij een krachtige EM puls afgeeft wat mogelijk risico geeft voor gebruikers van pacemakers. Niettemin is hij wettelijk toegestaan voor tentoonstellingen, lezingen, en andere niet-permanente opstellingen. Ontstoren is wel mogelijk maar zal flink wat ontwerpwerk vergen. Verder zou je ook moeten nagaan of er geen rechten van derden op het ontwerp rusten (ik weet niet waar Henk Tiecke het vandaan heeft). Het systeem heeft een CE keur."

Spark chamber

A few cosmic rays pass through your body every second, no matter where you are. Every flash in the spark chamber is a track made by a cosmic ray from outer space. The spark chamber is filled with a special gas mixture. Cosmic rays knock electrons out of the atoms in the gas. These electrons accelerate towards high voltage metal strips layered throughout the chamber, creating sparks like little bolts of lightning.

http://ippog.web.cern.ch/ippog/Resources/SparkChamber.html

-- NielsVanBakel - 2012-02-22

Topic revision: r2 - 2012-03-15 - NielsVanBakel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback