Bedoeld voor testen aan nieuwe detectormaterialen, een simpel stukje materiaal met twee elektrodes, dus geen Gridpix oid.

Karakterisatie vindt plaats met mips van een goed gecollimeerde (< 1 mm) 90Sr bron. Bestaat uit een kastje met ruisarme preamp (ca 200 e- NEC), collimator, en alignment sledes. Verder nog een control kast met HV voeding etc.

Het betreft hier een behoorlijk geavanceerd systeem. HV onder remote control tussen + en - 1000V, incl 0V. Temperatuur regelbaar tussen ca 0 en 80 C. Continu meten en loggen van temperatuur en RH. DAQ met een Labview kaart. Er is uitgebreide Labview software voor DAQ, control, en analyse van de metingen (Landau fitting).

Ca 5 jaar geleden heb ik er ik meen drie van verkocht voor ca 12,000 euro, een wat krap berekende prijs. Ik had meer belangstelling verwacht, vooral vanuit RD50. Maar zoals je misschien nog weet hebben wij ons eigen systeem recent uitgeleend aan Sally Seiden Uni of New Mexico).

Om het weer te gaan produceren zal je vooral de DAQ moeten veranderen. De gebruikte Labviewkaart is verouderd. Het kastje met de preamp etc kan zonder veel problemen weer worden gedupliceerd, de controlbox is destijds door Nijmegen (Jan Dijkema) ontworpen en geassembleerd, er zijn nog wat onderdelen (frontjes) van over, waarschijnlijk zul je het ontwerp wat moeten herzien. Het is dus goed te doen om er nog wat van bij te maken, maar voor 1 systeem loont het niet.

-- NielsVanBakel - 2012-02-22

Topic revision: r1 - 2012-02-22 - NielsVanBakel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback