VOIP telefonie

From CT Wiki
Jump to: navigation, search

English version: VOIP phone system.


Introductie

De huidige analoge telefoniecentrale werd gedeeld door Nikhef, CWI en SARA. Vorig jaar is het CWI overgegaan op een VOIP systeem, Nikhef volgt in 2011, de planning van SARA ligt nog niet vast.

VOIP staat voor Voice over IP, anders gezegd digitale communicatie over het lokale ICT netwerk in plaats van analoge communicatie over een aparte infrastructuur. Met VOIP is veel meer dan met de analoge telefonie een integratie mogelijk van telefonie en ICT. Bijvoorbeeld het telefoonboekje van Nikhef gaat bijgehouden worden in de centrale gebruikersadministratie (LDAP) en niet meer op een losse PC die gekoppeld is aan de analoge telefooncentrale.

In de afgelopen twee jaar is er een inventarisatie gemaakt van de eisen en wensen waaraan het nieuwe telefoonsysteem moet voldoen. Deze discussie is zowel op technisch, financieel als functioneel gevoerd met een aantal betrokkenen op Nikhef. Sinds oktober 2010 draait er een test met het VOIP systeem waaraan ongeveer 25 personen deelnemen. Het systeem draait stabiel en staat nu klaar om verder uitgerold te worden.

Parallel aan deze ontwikkeling is er recentelijk besloten om ook een deel van de huidige netwerkinfrastructuur op Nikhef te vervangen, het betreft hier de 'edge switches'. Dit is de apparatuur waarop de desktops, laptops en binnenkort ook de telefoons worden aangesloten. De nieuwe apparatuur biedt niet alleen meer functionaliteit voor het beheer, maar ook meer bandbreedte (1 Gbps) voor de aansluiting van desktops en laptops.

Wat zijn de veranderingen?

  • Vaste telefoon.
De vaste telefoon op het bureau of aan de wand wordt vervangen door een andere vaste telefoon maar dan van het VOIP type. De aansluiting loopt via een standaard netwerkkabeltje op een netwerk wandcontactdoos.
  • Tracer (pieper)
De tracers vervallen. In plaats daarvan wordt een DECT telefoon (draadloos) aangeboden. Wie er in aanmerking komen voor een DECT telefoon in plaats van een vaste telefoon, wordt in overleg met de chef vastgesteld. De BHV-ers krijgen een nieuwe tracer aangesloten op een separaat WCW oproepsysteem.
  • Functionaliteit.
De VOIP centrale die de huidige analoge centrale vervangt heeft veel mogelijkheden om speciale functies in te programmeren. Voorlopig starten we met het overzetten van de bekende basisfuncties.
  • Beheer.
Het beheer van de telefonie op Nikhef gaat over van de afdeling Facilities naar de CT-beheer groep. Er is een projectgroep samengesteld die de overgang van het oude systeem naar het nieuwe systeem gaat begeleiden. Zodra het nieuwe systeem is opgeleverd zal de support via de CT helpdesk verlopen. De leden van de projectgroep zijn: Ahmed Azhir, Wim Heubers, Paul Kuipers, Tristan Suerink en Bart van der Wal.

Informatie

Views
Personal tools