SURFdrive available

From CT Wiki
Jump to: navigation, search

(English)

SURFdrive is a cloud storage service similar to Dropbox: the data are "in the cloud" and can be accessed from and synchronized between various devices. Important differences to Dropbox are the protection and ownership of the user data and the fact that the data are kept on a server at SURF which is not accessible to foreign goverment services. In particular for sensitive information or research data where potentially patents are involved, SURFdrive is preferred over Dropbox.

All Nikhef employees can use their SSO account to access SURFdrive and can store up to 100 GB of data. The storage is most suitable for document storage, but not suitable for large analysis data like ntuples or ROOT files. The data are automatically synchronized from your device (PC/laptop, tablet or phone). Please take into account that synchronization is slower than storing data on a local hard disk and that synchronization to mobile phones may cause additional usage costs.

SURFdrive is accessible as long as your SSO account remains valid. Make sure to migrate your data in time before your employment ends!

Nikhef has to pay a fee for the use of SURFdrive per user. Only start using this service if you seriously intend to do so for a longer period of time.

More information about SURFdrive is available on the website https://www.surfdrive.nl/en. There are also some short video tutorials: https://www.surfdrive.nl/en/tutorials

You can report problems with the use of SURFdrive at the CT Helpdesk. Our Helpdesk can report problems to SURFnet, but has no access to the SURFdrive systems or the data of Nikhef users.

Tips:

  • Think carefully where to keep your local copy of the synchronization. Your SURFdrive storage area is much larger than your Nikhef home directory quota! Choose a local data disk (for example a D: drive of /localstore) to prevent quota problems.
  • Avoid synchronization of files that frequently change. For example, do not synchronize directories with source code that is frequently compiled, or apply a filter to prevent synchronization of temporary (object) files.

(Nederlands)

SURFdrive is een cloudopslagdienst die qua functionaliteit lijkt op Dropbox: de data staan "in de cloud" en kunnen vanaf verschillende apparaten worden benaderd en gesynchroniseerd. Belangrijke verschillen met Dropbox zijn de bescherming van de (eigendomsrechten op de) gebruikersgevens en het feit dat deze gegevens op een server bij SURF staan en niet voor buitenlandse overheidsdiensten toegankelijk zijn. Zeker voor gevoelige informatie of gegevens van onderzoek waar mogelijk patenten op aangevraagd kunnen worden, geniet SURFdrive sterke voorkeur boven Dropbox.

Alle Nikhef gebruikers kunnen via hun SSO account toegang krijgen tot SURFdrive en kunnen dan beschikken over 100 GB persoonlijke opslagruimte. Deze opslagruimte is vooral geschikt voor documenten en niet voor opslag van grote analysegevens zoals ntuples of ROOT files. De gegevens worden automatisch vanaf uw apparaat (PC/laptop, tablet of telefoon) gesynchroniseerd. Houdt er wel rekening mee dat het synchroniseren trager gaat dan de opslag op een lokale disk en dat synchroniseren op een mobiele telefoon mogelijk kosten met zich meebrengt.

De toegang tot SURFdrive eindigt gelijk met uw SSO account. Zorg dus voor tijdige migratie voor u uit dienst gaat!

Aan het gebruik van SURFdrive zitten voor Nikhef per gebruiker wel kosten verbonden. Begin dus alleen als u serieus van plan bent de dienst te gebruiken.

Meer informatie over SURFdrive vindt u op de website https://www.surfdrive.nl/. Er zijn ook enkele korte instructie videos: https://www.surfdrive.nl/tutorials

Problemen met SURFdrive kunt u melden bij de CT Helpdesk. Onze Helpdesk kan de problemen eventueel aan SURFnet melden, maar heeft zelf geen toegang tot de SURFdrive systemen of de data van Nikhef gebruikers.

Tips:

  • Maak een goed keuze van de lokale directory voor synchronisate op uw PC. Uw SURFdrive opslagruimte is veel groter dan uw Nikhef home directory! Gebruik dus een lokale data disk (bijvoorbeeld een D: schijf of /localstore) om quota problemen te voorkomen.
  • Voorkom dat vaak veranderende bestanden steeds gesynchroniseerd moeten worden. Laat bijvoorbeeld geen directories met broncode die regelmatig gecompileerd wordt synchroniseren, of pas een filter toe om tijdelijke (object) files niet te synchroniseren.
Views
Personal tools