Mobile Electronic Work Facilities Scheme

From CT Wiki
Jump to: navigation, search

(English follows below)

Recent is het noodzakelijk gebleken de afspraken rond het verstrekken en het gebruik van laptops, smartphones en overige mobiele elektronische apparatuur ('mobiele elektronische werkvoorzieningen') bij Nikhef nader uit te werken. Het gaat om duidelijke afspraken rond het verstrekken, beheren en gebruiken van apparatuur.

Er is een regeling opgesteld en deze is aan de Nikhef Ondernemingsraad ter instemming voorgelegd. Inmiddels heeft de NOR met deze regeling ingestemd. Daarmee is de regeling van kracht geworden. De tekst is te vinden op deze pagina deze pagina.

Wanneer je vanaf nu een nieuw device van Nikhef krijgt zul je gevraagd worden de gebruiksovereenkomst te tekenen die als bijlage bij de regeling zit.

Als je over de regeling vragen hebt kun je die stellen aan Ronald Starink (ICT) of Pieter van Braam van Vloten (P&O).

---

Recently it turned out to be necessary to elaborate the conditions concerning the provisioning and use of laptops, smartphones and other mobile electronic devices ('mobile electronic facilities') at Nikhef. This includes clear guidelines for the provisioning, administration and use of such equipment.

A scheme has been written and was offered to the Nikhef Workers' Council (NOR) for agreement. Recently, the NOR agreed to this scheme, which has therewith taken effect. The text of the scheme is can be found at this page.

From now on, every time a new electronic device is provided to you by Nikhef, you'll have to sign the user agreement that is appended to the scheme.

If you have any questions regarding the scheme, don't hesitate to ask Ronald Starink (ICT) or Pieter van Braam van Vloten (P&O).

Views
Personal tools