Mathematica Licentie

From CT Wiki
Jump to: navigation, search

Mathematica Licentie (buiten Nikhef / Outside Nikhef)


English follows below.

Voor het verkrijgen van een mathematica licentie buiten Nikhef moet er een SSH tunnel gemaakt worden naar de licentie server via IPv4. Dit kan met verschillende implementaties van SSH (bv openssh en PuTTY). De volgende poorten moeten naar de server verbonden worden van localhost:

 16286:odet.nikhef.nl:16286
 16287:odet.nikhef.nl:16287

Voor openssh kan dat op de volgende manier:

 ssh -4 -L 16286:odet.nikhef.nl:16286 -L 16287:odet.nikhef.nl:16287 <gebruikersnaam>@login.nikhef.nl

In PuTTY zijn de tunnels toe te voegen via Connection -> SSH -> Tunnels. Zet deze wel op IPv4!

In de mathematica Licensing map van de lokale computer folder moet nu aan de file mathpass toegevoegd worden (voor !odet):

!localhost

Als de tunnel aan is kan mathematica ook buiten Nikhef gebruikt worden. Het aantal licenties is beperkt, sluit het programma af als er niet daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt!


To get a mathematica license outside Nikhef a SSH tunnel must be made to the license server via IPv4. This can be done with different implementation of SSH (eg openssh and PuTTY). The following ports must be connected to the server from localhost:

 16286:odet.nikhef.nl:16286
 16287:odet.nikhef.nl:16287

For openssh this can be done as follows:

 ssh -4 -L 16286:odet.nikhef.nl:16286 -L 16287:odet.nikhef.nl:16287 <username>@login.nikhef.nl

In PuTTY the tunnels can be added through via Connection -> SSH -> Tunnels. Put them on IPv4!

In the local mathematica Licensing folder a line must be added to mathpass (before !odet):

!localhost

If the tunnel is active mathematica can be used outside Nikhef. The number of licenses is limited, exit the program when not actively using it!

Views
Personal tools