MATLAB Licentie

From CT Wiki
Jump to: navigation, search

MATLAB licentie (buiten Nikhef / outside Nikhef)


English follows below.

Voor het verkrijgen van een MATLAB Licentie buiten Nikhef moet er een SSH tunnel gemaakt worden naar de licentie server via IPv4. Dit kan met verschillende implementaties van SSH (bv openssh en PuTTY). De volgende poorten moeten naar de server verbonden worden van localhost:

 27006:ribes.nikhef.nl:27006
 27007:ribes.nikhef.nl:27007

Voor openssh kan dat op de volgende manier:

 ssh -4 -L 27006:ribes.nikhef.nl:27006 -L 27007:ribes.nikhef.nl:27007 <gebruikersnaam>@login.nikhef.nl

In PuTTY zijn de tunnels toe te voegen via Connection -> SSH -> Tunnels. Zet deze wel op IPv4!

In de MATLAB Licenses map van de lokale computer folder moet nu nog een file (bv tunnel.lic) toegevoegd worden met de volgende inhoud:

 SERVER 127.0.0.1 089E01395890 27006 
 USE_SERVER

Daarna zou MATLAB gebruikt kunnen worden.


To get a MATLAB License outside Nikhef a SSH tunnel must be made to the license server via IPv4. This can be done with different implementation of SSH (eg openssh and PuTTY). The following ports must be connected to the server from localhost:

 27006:ribes.nikhef.nl:27006
 27007:ribes.nikhef.nl:27007

For openssh this can be done as follows:

 ssh -4 -L 27006:ribes.nikhef.nl:27006 -L 27007:ribes.nikhef.nl:27007 <username>@login.nikhef.nl

In PuTTY the tunnels can be added through via Connection -> SSH -> Tunnels. Put them on IPv4!

In the local MATLAB Licenses folder a file must be added (eg tunnel.lic) with the following content:

 SERVER 127.0.0.1 089E01395890 27006 
 USE_SERVER

After this MATLAB should be usable.

Views
Personal tools