Hardware disposal

From CT Wiki
Jump to navigation Jump to search

Note: English version, see below!

NEDERLANDS

Afvoer van hardware die door CT geleverd is

Het is verplicht om alle hardware die door CT geleverd/uitgeleend is weer via CT Helpdesk af te voeren.

Dit betreft zowel zeer oude, defecte, herinzetbare als overtollige items.


Daar zijn verschillende redenen voor, namelijk:

1) dat er geen geheime, vertrouwelijke, persoonlijke en/of onderzoeksgegevens/-informatie (docummenten, data, inloggegevens e.d.) Nikhef via hardware verlaten of bij een andere gebruiker/externe partij terrecht kunnen komen,

2) dat herinzetbare hardware eerst klaar wordt gemaakt voordat de volgende gebruiker het weer in gebruik neemt,

3) dat oude en defecte items op een verantwoorde en duurzame manier worden afgevoerd,

4) en niet onbelangrijk is dat de teruggebrachte items in ons Asset Management Systeem worden losgekoppeld van de locatie en/of de persoon waarop ze bij ons geregistreerd staan.


Afvoeren/inleveren gaat heel eenvoudig; breng het langs op de Helpdesk of stuur een mailtje aan helpdesk@nikhef.nl met de vraag of wij het willen ophalen. Geef daarbij aan waar het precies staat en welke de betreffende items zijn.

ENGLISH

Disposal of hardware supplied by Nikhef CT

It is mandatory to return all hardware supplied/lent by CT via/through the CT Helpdesk.

This concerns very old, defective, reusable and surplus items.


There are several reasons for this, namely:

1) that no secret, confidential, personal and/or research data/information (documents, data, login details, etc.) leaves Nikhef via hardware or can reach another user/external party,

2) that reusable hardware is first prepared before the next user puts it back into use,

3) that old and defective items are disposed of in a responsible and sustainable manner,

4) and not unimportantly, the returned items are disconnected in our Asset Management System from the location and/or the person they are registered with us.


Disposal/returning is very simple; bring it to the Helpdesk or send an email to helpdesk@nikhef.nl with the question whether we would like to collect it. Indicate where exactly it is and which items are concerned.


Version: 1.0 | June 28, 2022 | Source: Frank Huijsser, Nikhef CT