Enabling unusual location warning system

From CT Wiki
Jump to navigation Jump to search

(English follows below)

In navolging van organisaties als CERN, Google en Apple gaan we bij Nikhef een "unusual location" waarschuwingssysteem invoeren. Dat systeem stuurt een waarschuwing via email aan een gebruiker als hij/zij vanaf een nieuwe en onbekende locatie inlogt of mail leest. De gebruiker kan dan inschatten of hij/zij inderdaad zelf heeft ingelogd van die locatie. Als dat niet het geval is, is het account mogelijk gecompromitteerd. De gebruiker moet dan zo snel mogelijk contact opnemen met de CT Helpdesk of een mail sturen naar security-at-nikhef.nl.

Dit systeem wordt maandag 29 februari aanstaande ingeschakeld voor iedereen met een Nikhef computer account.

Een Engelstalige beschrijving van het systeem, voorbeelden, de tekst van de waarschuwingsmail en een FAQ zijn te vinden op de CT wiki: https://wiki.nikhef.nl/ct/Login_from_unusual_locations_messages

Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met de CT Helpdesk (mail naar helpdesk-at-nikhef.nl).


At Nikhef we will introduce an "unusual location" warning system, that is similar to the systems you may know from CERN, Google and Apple. This system will send a warning by email to the computer user when he/she logs in or reads email from a new and unknown location. The user can then assess whether he/she indeed made a connection from that location. If that is not the case, the computer account is possibly compromised. In that case, the user should inform the CT Helpdesk as soon as possible, or send an email to security-at-nikhef.nl.

This system will be enabled on Monday, February 29 for everyone with a Nikhef computer account.

A description of the system, examples, the text of the warning email and an FAQ are present on the CT wiki: https://wiki.nikhef.nl/ct/Login_from_unusual_locations_messages

Please contact the CT Helpdesk (mail to helpdesk-at-nikhef.nl) for questions and problems.