Backup and restore

From CT Wiki
Jump to: navigation, search

Under Construction

Wat moet ik doen als ik per abuis een bestand heb verwijderd?

  • Elke avond om 20:05 uur wordt er een 'snapshot' gemaakt van de /user en /project file systemen. Je kan zelf een bestand terugzetten vanuit deze snapshot.
  • Als het bestand niet meer in de snapshot staat omdat het al eerder is verwijderd, dan zal de helpdesk moeten worden ingeschakeld om het bestand vanaf de backup terug te zetten. Is een bestand langer dan 30 dagen geleden verwijderd, dan biedt ook de backup geen oplossing meer, tenzij er in het verleden opdracht is gegeven om het bestand te archiveren op de backup server.

Hoe kan ik zelf de vorige versie vanuit het snapshot terugzetten onder Unix?

  • Het snapshot is opgeslagen in de home of project directory onder de naam .ckpt. In deze directory is een subdirectory met als naam het tijdstip van de snapshot. Het terugzetten van het bestand noot gaat dan als volgt (de -p optie is nodig om de attributen van het bestand ongewijzigd te kopieren):
+ cp -p .ckpt/2006_05_17_20.05.01_GMT/noot .
  • De .ckpt directory wordt pas zichtbaar als deze benaderd wordt, bijvoorbeeld met een change directory (bijv. cd /project/atlas/.ckpt) of een directory listing (ls -l /project/ct/.ckpt)

Hoe kan ik zelf de vorige versie vanuit het snapshot terugzetten onder Windows XP?

  • Als het bestand verwijderd is ... Het snapshot opgeslagen in de home directory onder de naam .ckpt. In deze folder, die overigens niet zichtbaar is, is een subfolder met als naam het tijdstip van de snapshot. Het terugzetten van het bestand noot gaat dan als volgt:
Type in het adresveld van de Windows explorer H:\.ckpt
Open de subfolder met het snapshot (en met de naam die hier op lijkt: 2006_05_17_20.05.01_GMT).
Maak een kopie van het terug te zetten bestand door dit te 'slepen' naar de gewenste folder.

Als het bestand niet verwijderd is ...

Open via een rechter-muis-klik het Properties window van het betreffende bestand.
Selecteer de Previous Versions tab.
Zet de vorige versie terug met de Restore knop of maak een kopie van de vorige versie met de Copy knop.
Views
Personal tools